Forma prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. -  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami.Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 roku o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (t.j.: Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 856 ze zm.), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2016-10-23
Data publikacji:2016-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4490