Zgromadzenie Ogólne Kolegium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do właściwości  Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
  • wybór członków komisji konkursowej,
  • przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
  • wybór kandydatów na prezesa kolegium,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2016-10-23
Data publikacji:2016-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4125