Jesteś tutaj: Start / Kompetencje / Prezes

Prezes

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prezes Kolegium kierując pracami Kolegium w szczególności :

 • reprezentuje kolegium na zewnątrz,
 • przedkłada, po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
 • zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
 • ogłasza konkurs na członków kolegium,
 • przewodniczy pracom komisji konkursowej,
 • przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
 • występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
 • czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,
 • wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2016-10-23
Data publikacji:2016-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5635