Konkurs na pozaetatowego członka kolegium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu

    ogłasza konkurs na pozaetatowego członka kolegium

Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

 1. Pozaetatowy członek kolegium:
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych
 3. ukończenie studiów wyższych
 4. wykazanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
 4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
 5. podpisane oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie BIP)
 6. podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przy naborze na stanowisko członka Kolegium (do pobrania na stronie BIP)

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni przekazać w zamkniętych kopertach   z dopiskiem:

 

 

KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM
ODWOŁAWCZEGO

na adres:                         

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

Administratorem danych osobowych zawartych w składanych dokumentach jest SKO w Przemyślu. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie w zakładce Konkurs na pozaetatowego członka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO Przemyśl
Data utworzenia:2023-04-03
Data publikacji:2023-04-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2424